Hesam's Website Posts

November 28, 2019 / / Uncategorized

در قسمت سوم ارباب حلقه‌ها، لحظه‌ای فرامی‌رسد که به نظر می‌آید همه چیز تمام شده است و شر در حال پیروزی بر خیر است و تاریکی مطلق می‌رود که دنیا را فراگیرد: ابرهای تیره سراسر آسمان را فرا گرفته است، مقاومت نیروهای خیر پشت دیوارهای شهر شکسته شده است و لشگر کریه دشمن در حال ورود به شهر و قتل عام ساکنین هستند، نایب پادشاه در حالت جنون قصد سوزاندن پسر…

November 28, 2019 / / Uncategorized

از تقریبا ۱۷ سال پیش، اندکی پیش یا پس از ورود به دانشگاه، اینجا شروع به نوشتن به صورت عمومی کردم. آن زمان‌ها خیلی دنبال دلیل برای نوشتن می گشتم. اوایل بیشتر در جهت درد و دل بود و نوعی سبک شدن. بعدتر بیشتر به این دلیل می‌نوشتم که «فایده» داشته باشد،‌ یعنی نوشتن برای بیان فکری یا اعتراضی یا صرفا به اشتراک گذاشتن چیزی که مفید دیده بودم و…