Category: دین

April 22, 2022 / / اخلاق

در قرآن از در وصف روز قیامت آیاتی از زبان حضرت ابراهیم است که اخیرا که به آن برخوردم حس عجیبی را در من ایجاد کرد: یوْمَ لا ینْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ• إِلاَّ مَنْ أَتَی اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلیمٍ (سوره شعراء، آیات ۸۸ و ۸۹). با اینکه قبل‌تر هم در جاهای مختلف دیده بودمش ولی هیچ وقت این حس را تجربه نکرده بودم. این آیات در مناجات معروف امیر‌المومنین در…