Category: فلسفه

June 11, 2022 / / فلسفه

در سلسله قوانین حاکم بر جامعه و بر زندگی روزمره، قوانینی داریم که بر اساس یک شرط سنی فیکس اعمال می‌شوند. مثلا: پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی می‌توان برای گرفتن گواهینامه اقدام کرد یا رای داد از یک سن به بالا می‌توان ازدواج کرد برای بازنشسته شدن باید به یک حداقل سنی (مثلا ۶۰ سال)‌ رسید. … اما این مرزهای فیکس یک محدودیت ذاتی دارند: جوانی را در…

October 21, 2021 / / اخلاق

کتاب انسان خداگونه را که می‌خواندم، به صورت مداوم به این سوال برمی‌گشتم که «خود» واقعی بالاخره چیست، شاید به این دلیل که کتاب نیز در فصل‌های مختلف به نوعی به این سوال برمی‌گشت (مثلا فصل‌های ۳،‌۷، ۱۰ و ۱۱). پر واضح است که این سوال سختی است و فلاسفه و دانشمندان و افراد مختلف قرون متمادی است که به دنبال یافتن پاسخ آن هستند. به طور مشخص، کتاب در…